Loopbaancoaching

Wat kun je verwachten?

Als loopbaancoach help ik je om je op een frisse, authentieke manier te laten formuleren wie je bent, wat je wilt en vooral: wat je gaat doen.

We onderzoeken wat je (onbewuste) drijfveren zijn en waarom je iets wilt. Daarna kijken we hoe je dat aan kunt pakken en welke keuzes daar bij horen.

Focus

“Wat? Hoe? Waarom?” Veel mensen ervaren dat het erg lastig is om in je eentje antwoord op deze vragen te vinden. Je weet vaak beter wat je níét wil. Toch is die focus belangrijk, want hoe breder je blik, hoe kleiner de kans dat je krijgt wat je wil. Je wilt onder woorden kunnen brengen: “dit ben ik, dit is waar ik goed in ben en dit is wat ik wil bereiken”.

Door loopbaancoaching kun je rekenen op een hernieuwd zicht op je werkelijke kwaliteiten, persoonlijke stijl, waarden en identiteit. We werken aan je missie, doen specifieke oefeningen, ik geef je huiswerk mee en zonodig maken we analyses of testen. Beren op de weg worden verjaagd en je krijgt krachtige instrumenten in handen om je richting te bepalen.

Vast wat inspiratie

Als je je oriënteert op de arbeidsmarkt is het ‘waarom’ je iets wilt een belangrijkere vraag dan ‘wat’ je precies wilt. Het antwoord op die vraag gaat over jouw drijfveren en essentie. Het is waar je ‘s ochtends je bed voor uit wilt. Als je het ‘waarom’ weet te achterhalen is het kiezen voor ‘wat’ je precies gaat doen heel logisch en gemakkelijk. Het antwoord op jouw persoonlijke ‘waarom’ vraag geeft inzicht in:

  • Wat je kracht is, waar je goed in bent.
  • Het maakt voor jezelf helder wat je uiteindelijk wilt bereiken en waarom juist dat.
  • Je kunt daarmee aan een ander helder uitleggen wat je inspireert om te doen wat je doet.

Een veelgebruikt model om te denken vanuit het waarom is ‘the Golden Circle’ van Simon Sinek. Deze ziet er zo uit:

Golden Circle, Simon Sinek

In dit filmpje legt Sinek het model zelf uit. Inspirerend als je voor jezelf wilt beginnen maar naar mijn idee voor iedereen die nadenkt over zijn drijfveren.

Doen wat je leuk vind

Uiteindelijk gaat het er om dat je er achter komt wat je het liefste doet. En dan bedoel ik niet dat alles altijd maar leuk moet zijn. Maar als je werkelijk met overtuiging en passie aan de slag kunt gaan en bereid bent om door te bikkelen als je met je frustraties en angsten geconfronteerd wordt dan wordt je er vanzelf goed in en krijg je er ook voor betaald.

In het volgende filmpje vertelt Steve Jobs – na een lange periode van ziekte – hoe belangrijk het is om te weten wat je het liefste doet.

Carrière & loopbaan coaching gaat over:

Betekenisvol werk vinden, aan je missie en visie werken, je passies en talenten blootleggen, toekomstperspectief, ‘beren op de weg’ laten verdwijnen, plezier in je werk, keuzes leren maken, beter omgaan met druk/stress en prestaties, balans tussen werk en privé, persoonlijk leiderschap en effectiviteit.

Boektips:

loopbaancoaching Rotterdam centrum

Tom Rath is gespecialiseerd in het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten en het leren herkennen van je talenten. Aan de hand van uiteenlopende theorieën, analyses van praktijksituaties en met toepassing van de door hem ontwikkelde Strengthsfinder krijg je een goed beeld van de mogelijkheden om je talenten te (her)ontdekken en om deze actief toe te passen in de dagelijkse praktijk. Naast dit boek krijg je als lezer ook toegang tot diverse online informatiebronnen (waarvoor een toegangscode is opgenomen) om hiermee te leren de nadruk te leggen op het verbeteren van je sterke punten in plaats van het verbeteren van minder goede eigenschappen. Ondanks de veelal wetenschappelijke insteek blijft dit boek voldoende leesbaar en is dan ook toegankelijk voor een brede doelgroep.

loopbaancoach Rotterdam centrum

Marinus Knoope, van oorsprong fysicus. hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen.
In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudige, heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert.