DISC®

DISC®, betrouwbaar meten van menselijk gedrag

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

DISC Coaching Rotterdam
Het Disc Model

De DISC teamtraining

De DISC teamtraining is een toegankelijk programma voor organisaties die willen werken aan de effectiviteit van hun teams. Tijdens de training leren deelnemers om hun eigen gedrag beter te begrijpen en daar waar nodig hun gedrag aan te passen. Waardoor communicatie effectiever verloopt, onderlinge verschillen gewaardeerd worden en teamprestaties verbeteren.
De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen DISC profiel (kleur) en welke persoonlijkheidsstijlen er binnen het team én organisatie bestaan. Door deze profielen simpelweg te koppelen aan kleuren zijn ze praktisch en gemakkelijk toepasbaar. Ook leren ze in korte tijd DISC profielen van anderen te herkennen, waardoor ze sturing kunnen geven aan hun gedrag en communicatie zodat ‘ruis’ en conflicten afnemen en de samenwerking verbetert. Kortom de DISC team training kent vele toepassingen waardoor teams en individuen beter presteren en prettig gaan samenwerken.

Validatie & betrouwbaarheid


Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).

Gecertificeerd DISC trainer

Ik ben gecertificeerd om deze trainingen te mogen geven en de testen af te nemen

DISC_certificatie Coaching Rotterdam
DISC Certificatie Baars Coaching