Inschrijf formulier online mini-trainingen/workshops Saybolt

De data van de trainingen zijn bekend

Door hieronder aan te kruisen waar je aan mee doet reserveer je een plaats en is je inschrijving bevestigd. In de week voorafgaand aan de desbetreffende workshop krijg je nog een herinnering en een link voor Teams. Zet wel de betreffende data vast in je agenda!

Iedere training is online via Teams en duurt ongeveer 2,5 uur, van 10.00 tot lunch. Met uitzondering van de training ‘Energie, Vitaliteit & Persoonlijk Leiderschap’. Die beslaat 2 ochtenden van 9.30 tot 12.30

Overzicht van de trainingen met data : kruis aan waar je aan wilt deelnemen, vul je gegevens in en klik op ‘verstuur’. Je hebt dan je plaatsen gereserveerd.

Energie, Vitaliteit & Persoonlijk Leiderschap (nieuw!)

Waarom voelt de ene persoon zich aan het begin van de dag al uitgeput en lijkt die andere collega wel haast over een onuitputtelijke bron van energie te beschikken? In deze workshop ga je je bewust worden van je persoonlijke energiebalans. Via oefeningen krijg je inzicht in welk effect de keuzes die je maakt hebben op je gevoel van vitaliteit. Je voelt je energieker doordat je je beter bewust bent van wat je drijft, wat je wilt en hoe je dat het beste aan kunt pakken. Zo kom je weer aan het roer van je leven te staan en doe je je werk met meer plezier en aandacht. 

Hoe geef ik kritische feedback?

Veel leidinggevenden ervaren het geven van kritische feedback aan hun medewerkers als lastig. Dat komt omdat ze vaak al lang met hen samenwerken, veelal een goede zakelijke relatie hebben opgebouwd en ook nog met hen verder moeten in de toekomst. Mits goed opgebouwd kan feedback echter juist stimulerend werken en de relatie verbeteren. De vraag in deze training is dan ook: hoe geef ik kritische feedback? Speciale aandacht daarbij geven we ook aan het opvangen van de reactie na het geven van de feedback omdat dit juist vaak is waar het ‘fout’ gaat.

Hoe kan ik effectiever (online) communiceren met mijn team.

We kijken we in deze workshop naar het brengen van een boodschap waar je zelf niet achter staat. Het is een voor velen herkenbaar vraagstuk waarbij de loyaliteit in het gedrang komt. Vertegenwoordig ik de organisatie en verdedig ik ‘dus loyaal’ het beleid? Of laat ik als mens merken dat ik dat beleid maar niks vind en voel ik me meer loyaal bij mijn teamleden? Hoe moet ik handelen?

Daarnaast zien we binnen teams en organisaties medewerkers met uiteenlopende stijlen van communiceren. Dat maakt een team levendig maar kan ook miscommunicatie veroorzaken en écht contact in de weg staan. De vraag is hier: ‘Hoe kan ik effectiever communiceren met collega’s die een andere communicatiestijl hebben?’

Hoe ga ik om met onrust in mijn team?

Onrust kan veel oorzaken hebben. Hier hebben we het vooral over onrust in een team of afdeling door een crises, reorganisatie, nieuwe taakstelling of anderszins ingrijpende verandering. Het primaire proces gaat gewoon door (klanten blij maken, productiecijfers realiseren etc.). Dat weet iedereen wel maar hun hoofd zit bij wat er speelt. Dat heeft effect op verhoudingen, de werksfeer, de tevredenheid en uiteindelijk ook op het primaire proces. Het is van belang ‘iets’ te doen. Maar wat?

Hoe houd ik mijn team medeverantwoordelijk en proactief?

Pro-actiever gedrag van medewerkers is een veelgehoorde wens vanuit directie en management. Werken aan meer eigen verantwoordelijkheid betekend ruimte geven aan je medewerkers en effectiever gebruik maken van aanwezige expertise. Maar als heldere kaders en frequente overlegmomenten ontbreken, kan het delegeren van verantwoordelijkheden juist ook zorgen voor toenemende onzekerheid en reactief gedrag. Waar het in deze workshop over gaat is dan ook: ‘Wat kan ik doen om eigen verantwoordelijkheid te stimuleren?’

Situationeel leiderschap: een praktische introductie 

De kunst van het leidinggeven is om iedereen precies die ondersteuning of sturing te geven die nodig is. Veel leidinggevenden geven te veel sturing of laten hun medewerkers juist aan hun lot over. Met de skill-will matrix kun je mensen indelen naar hun niveau van taakvolwassenheid. Daardoor kun je als managers een passende leiderschapsstijl kiezen: corrigeren, coachen, instrueren of delegeren. Je leert deze ochtend de basisprincipes.

Hoe pak ik ons (online) teamoverleg aan?

Een teamoverleg is een cruciaal moment in de interne communicatie. Niet alle medewerkers vinden dat overleg even zinvol. Het houdt ze af van hun eigenlijke werk. Toch is het een wezenlijk deel van dat werk, mits je zorgvuldig nadenkt over de manier waarop je het (opnieuw) wilt inrichten. Verschillende aspecten komen aan bod bij het beantwoorden van de vraag; hoe organiseer ik een effectief teamoverleg? Speciale aandacht geven we daarnaast aan de aspecten: hoe ga ik om met vragen waar ik geen antwoord op heb en hoe vertaal ik abstracte onderwerpen.