Teamcoaching

Als teamcoach schud ik medewerkers en managers wakker.

Je dacht goede afspraken te hebben gemaakt maar je team loopt niet lekker. De resultaten blijven achter. Er sluimeren conflicten en er word niet naar elkaar geluisterd. En dat terwijl er zo’n grote kracht zit in de groep. Als je de afzonderlijke kwaliteiten en ervaring optelt, zou er zo veel meer mogelijk zijn. Hier kan ik als teamcoach verschil maken. Teamcoachen is het stimuleren van mensen tot het nemen van gezamenlijk eigenaarschap voor een professioneel functionerend team en zijn resultaten.

Een echt team beschouwd de uit te voeren taak als werkelijk een inspanning van de gehele groep.

Hoe haal je het maximale rendement uit je team? Hoe zorg je ervoor dat individuele teamleden zich kunnen ontwikkelen en het team optimaal samenwerkt? Hoe zorg je ervoor dat een team een optimale bijdrage levert aan de organisatiedoelstellingen?

Teamcoaching ontsluit en verbind het potentieel binnen teams.

Wat de problemen met je team nu ook zijn, je krijgt altijd inzicht, beweging en resultaat. Begrip voor de verschillen in communicatiestijl en elkaars kwaliteiten. Er is weer humor, ruimte en relativering.

teamcoach_rotterdam
‘Coaches zijn softies!’

Je hebt zo je bedenkingen over teamcoaching….

‘Coaches zijn softies’

Een goede coach richt zich vaak op de ‘soft’ skills dat klopt. Op onderlinge verhoudingen, kwaliteiten, persoonlijke opvattingen, communicatie vaardigheden etc. 

Algemeen wordt ondertussen wel geaccepteerd dat dit vaak is waar de rek zit om het verschil te maken in de ‘hard targets’ area. Maar dat wil niet zeggen dat in een groepscoachproces het ‘kader’ van targets, taken en procedures niet onder de loep wordt genomen. Sterker nog. Daar begint het mee.

Een goede manager kan het zelf wel

Ja, idealiter ben je als manager ook een goede coach. Het is één van de petten die je geacht wordt op te kunnen zetten. Daarnaast ben je liefs ook een echte leider én resultaatverantwoordelijk. In de praktijk blijken al die petten weleens te veel, conflicterend met elkaar of je bent niet in alles even goed.

Een teamcoaching interventie kan dan een zet in de goede richting geven. En ja, je bent als manager ook subject van de interventie! 

Teamcoaching is duur

Ik ben goedkoper dan een gemiddeld bedrijfsuitje. En als je nou denkt dat je met een avondje steengrillen alle problemen oplost dan is het raadzaam me eens te bellen. Coaching kies je als je snel en effectief resultaat wilt bij het bereiken van een doel of het oplossen van een probleem. 

Resultaten die soms veel geld opleveren en vaak onbetaalbaar zijn.

‘Wij hebben daar geen tijd voor’

Natuurlijk moet je door, en…

Teams zijn als organismen die diverse stadia van ontwikkeling doormaken. Ieder stadium stelt nieuwe eisen en dwingt de leden om zich aan te passen.

‘We have to change to stay the same’

Je kunt een teamcoaching interventie zien als een pitsstop. Alles is er op gericht om daarna weer vol gas te geven.

Mijn team wil niks

Een team dat de hele tijd roept ‘Dat kan niet, want we hebben te weinig…. (vul maar in: tijd geld, mensen, middelen, toestemming)’ , kan je als manager helemaal gek maken; er is geen commitment met het doel en geen eigenaarschap met de situatie.

De competentie die de teamcoach bij de groep stimuleert is het denken in mogelijkheden. Niet in beperkingen.

Is dat zweverig?

Rotterdam en zweverig? Daar doen wij niet aan hoor!  Je moet de grond blijven raken om hard te kunnen rennen.

Scholing lijkt concreet, coaching vaag. Maar is dat zo?

Je begint niet met groepscoaching voordat er een goede analyse van het werkelijke probleem is gemaakt. Daar speel je dan heel concreet op in.